Společnost Cardbox Packaging se řadí mezi 8 % nejlepších společností v rámci CSR

Silver EcoVadis medal for Cardbox

Společnost Cardbox Packaging sídlící v českých Zádveřicích získala osvědčení mezinárodní auditorské společnosti EcoVadis v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR). Oproti předchozímu roku se zlepšila o 6 % a obhájila tak stříbrnou medaili.

Vídeň, únor 2022. Společnost EcoVadis hodnotí přístup společnosti k udržitelnému rozvoji na základě 21 kritérií týkajících se ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a lidských práv, etiky a udržitelného rozvoje. Naše společnost dosáhla mezi všemi hodnocenými společnostmi 92. percentilu. Metodologie společnosti EcoVadis vychází z mezinárodních norem v oblasti společenské odpovědnosti firem, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv GRI, iniciativa OSN Global Compact a ISO 26000.

Výsledná analýza shrnuje silné a slabé stránky naší společnosti, co se týče našich zásad, činností a výsledků, a poskytuje také doporučení na vylepšení činností a postupů, které naši společenskou odpovědnost dále posílí. Cílem společnosti je posunout se v této oblasti o krok dále i v příštím roce.

Společnost Cardbox Packaging je dlouholetým odborníkem v tiskařském a obalovém průmyslu, který spolupracuje s těmi nejspolehlivějšími dodavateli. Naší prioritou číslo jedna je vyrábět pro zákazníky ideální balení. Kromě toho neustále pracujeme na dalších inovacích. Obraťte se na nás se svými nápady a požadavky a my se těchto výzev rádi ujmeme.

Latest news