Cardbox Packaging připravuje novou kolekci lakovacích efektů.

finishing

Společnost Cardbox Packaging by ráda informovala své obchodní partnery o nejnovějších možnostech lakovacích efektů, které nabízí. Proto na podzim 2019 připravujeme novou nabídku nejrůznějších typů lakování.

Náš speciální tiskový stroj je díky variabilitě povrchového zušlechťování schopen dosáhnout unikátních lakovacích efektů. Díky našemu know-how a vysoce kvalifikovaným zaměstnancům můžeme úspěšně prezentovat nové možnosti aplikovatelné na kartonové obaly. Je to právě proces povrchové úpravy, který je prvním krokem ke kontaktu spotřebitele s konečným výrobkem. Společnost Cardbox Packaging si je vědoma, že se rovněž podílíme na tvorbě marketingových materiálů, tudíž je naším cílem nabízet co možná nejširší spektrum služeb.

V případě, že máte zájem o novou kolekci, je možné kontaktovat přímo naši asistentku na e-mailu jana.dohnalova@cardbox-packaging.com, abyste kolekci obdrželi do konce roku 2019.

Latest news