Cardbox Packaging se účastní projektu Zodpovědná firma.

zodpovedna firma

S hrdostí můžeme oznámit, že jsme jedna z firem zodpovědných k životnímu prostředí.

Společnost Cardbox Packaging s.r.o. se v rámci CSR (společenská odpovědnost firem) zapojila do osvětového programu společnosti EKO-KOM „Zodpovědná firma“, který má za cíl zlepšit podmínky pro třídění odpadu v českých firmách a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady, a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě.

Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí, a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci enviromentálních projektů naší firmy podpořit.

Latest news