Cardbox Packaging začíná uvádět na trh sadu nových udržitelných laků

barrier coating packaging

Vídeň, červen 2020. Ve společnosti Cardbox Packaging máme jasnou vizi o naší úloze v oběhové ekonomice, a proto vytváříme cestu pro výrobky, které jsou šetrné k našemu životnímu prostředí. Od poloviny roku 2018 vyvíjíme novou udržitelnou řadu laků, abychom nabídli alternativní druhy obalů v potravinářském průmyslu.

 

Odpověď na zelenou otázku

Stále více spotřebitelů hledá udržitelné alternativy k plastovým a plastem laminovaným obalům. Jejich motivací je snížení plastového odpadu a na to firmy reagují. Spotřebitelé tím totiž vytváří značnou poptávku po recyklovatelných kartonových obalech, které jsou vzhledem k využívání obnovitelných zdrojů vhodnější volbou. Existuje také celá řada kartonových obalů, které jsou dodatečně laminovány plastovým povlakem. Našim cílem bylo nahradit právě tyto laminované kartony povlakem na bázi disperze, abychom dosáhli 100% recyklovatelnosti.

Hned ze začátku jsme si stanovili jasný cíl: nejprve je třeba nahradit plastem (PE a OPP) potažené kartony našimi laky, poté se zaměřit na PET a jiné plasty na kartonových obalech, včetně čistě plastových obalů.

Dnes již můžeme prozradit dva z našich nových produktů:

  • CBX CBC FF (bariérový povlak pro mražené potraviny)
  • CBX CBC GR (bariérový povlak na mastné potraviny)

CBX CBC FF se zaměřuje na nahrazení kartonového materiálu potaženého PE, a to pomocí 100% recyklovatelné kartonové alternativy pro potřeby trhu s mrazenými potravinami, např. ryby, ovoce, zelenina atd.

CBX CBC GR nabízí širší škálu ekologicky šetrných povlaků pro nejrůznější mastné výrobky, jako jsou dezerty, koláče, čokolády, pečivo atd.

Naše povlaky neobsahují fluoroalkylové (PFAS) látky a stávají se tak alternativou ke stávajícím bariérovým materiálům, které jsou na nich založeny. V budoucnu bude tato řada produktů rozšířená například i o lak obsahující bariéry proti vodní páře. Dále představíme Eco Tray, uzavřená kartonová krabička na potraviny s CBX CBC xx povlakem.

Díky těmto vývojovým inovacím může Cardbox Packaging upevnit své postoje a závazky vůči skutečné oběhové ekonomice. Chcete-li více informací o této nově vznikající nabídce produktů, kontaktujte prosím našeho generálního ředitele Klause Hockla na adrese klaus.hockl@cardbox-packaging.com.

barrier coating packaging

barrier coating packaging

eco barrier coating

Latest news