Cardbox Packaging obdržela stříbrné hodnocení EcoVadis

Cardbox Packaging Wolfsberg silver rating Eco Vadis

Závod společnosti Cardbox Packaging v rakouském Wolfsbergu získal certifikaci v oblasti společenské odpovědnosti firem (CSR), mezinárodní auditorské společnosti EcoVadis, a vysloužil si stříbrnou medaili.

Vídeň, květen 2021. Společnost EcoVadis hodnotí přístup společnosti k udržitelnému rozvoji na základě 21 kritérií týkajících se ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a lidských práv, etiky a udržitelného rozvoje. Metodologie společnosti EcoVadis vychází z mezinárodních norem v oblasti společenské odpovědnosti firem, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv GRI, iniciativa OSN Global Compact a ISO 26000. Výsledná analýza shrnuje silné a slabé stránky naší společnosti, co se týče našich zásad, činností a výsledků, a poskytuje také doporučení na vylepšení činností a postupů, které naši společenskou odpovědnost dále posílí.

Hodnocení bylo ve všech posuzovaných oblastech kladné, což značí, že za tímto výsledkem stojí značné úsilí. Obzvláště hrdí jsme na hodnocení pracovních podmínek a ochrany lidských práv, které dokazuje, že je o naše zaměstnance dobře postaráno. Naším cílem je se dále zlepšovat, abychom v budoucnu dosáhli ještě lepšího hodnocení.

 

Společnost Cardbox Packaging je dlouholetým odborníkem v tiskařském a obalovém průmyslu, který spolupracuje s těmi nejspolehlivějšími dodavateli. Naší prioritou číslo jedna je vyrábět pro zákazníky dokonalé obaly. Kromě toho neustále pracujeme na dalších inovacích. Obraťte se na nás se svými nápady a požadavky. Každá vaše iniciativa bude pro nás novou výzvou!

Latest news