• Naše kvalita splňuje ty nejvyšší nároky.

Jako přední dodavatel pro mezinárodní značkové výrobce a prémiové odběratele nabízíme nejvyšší standardy v otázce kvality. Obaly do kterých mají být produkty zabaleny jsou vyrobeny dle specifikace zákazníka a v souladu s mezinárodně uznávanými normami.

Výrobek musí zůstat na prvním místě a zároveň musí mít nejlepší možnou ochranu. Při výrobě používáme výhradně nízkomigrační barvy a laky. Jsme v úzkém kontaktu s výrobci a dodavateli barev a laků, tak abychom mohli naše materiály neustále vyvíjet a zlepšovat. Spolupráce s certifikovanými laboratořemi je pro nás běžným standardem. V otázce kvality nezná Cardbox Packaging žádné kompromisy.

Zodpovědnost

Zdravé životní prostředí představuje základ pro lidskou civilizaci. Bylo tomu tak v minulosti, je tomu tak v současnosti a bude i v budoucnosti. Plně si uvědomujeme náš závazek vůči životnímu prostředí a budoucím generacím.  Snižování emisí CO2, snižování celkového objemu odpadů, využívání recyklovaných materiálů a FSC materiálů patří mezi aktivity na které se zaměřujeme při celém procesu výroby.

Bezpečnost výrobků

Plně si uvědomujeme význam bezpečnosti konečných výrobků pro naše zákazníky. Oba naše výrobní závody jsou z tohoto důvodu certifikovány dle standardů BRC, které se zaměřují právě na bezpečnost výrobků.

Naše dlouhodobé zkušenosti s výrobou, při použití nízkomigračních barev, považujeme za velkou výhodu, která zajistí maximální bezpečnost Vašich výrobků


Politika kvality Cardbox Packaging, s.r.o.

Společnost má vydánu Politiku kvality, která vyjadřuje závazek managementu zabývat se kvalitou a dále ji zvyšovat. Představuje celkové záměry a zaměření cílů kvality v organizaci, které jsou oficiálně vyjádřené vedením společnosti.

Certifikát BRC Packaging – British Retail Consortium / Institute of Packaging 

Certifikace dle BRC Packaging schématu zahrnuje výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky potravinářského a kosmetického průmyslu a ověřuje společnost v oblastech legislativní shody, bezpečnosti potravinového řetězce a kvality produktů.

Certifikát ISO 9001:2015

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení procesů v organizaci dle  normy ISO 9001:2015, které pomáhají neustále zlepšovat kvalitu výrobků a služeb a spokojenost zákazníka, strategické řízení a práci s riziky.

Certifikát FSC® – Forest Stewardship Council®

Certifikace systémem FSC zaručuje, že produkty označené logem FSC jsou vyrobené z materiálu pocházejícího z lesů s certifikátem FSC nebo recyklovaného materiálu. To dává zákazníkovi jistotu, že kupuje obal, při jehož výrobě byl brán zřetel na ochranu lesů a zachování příznivého životního prostředí. 

Certifikát FDA /IMS  

Certifikát potvrzuje dodržování hygienických požadavků na výrobu potravinářských obalů dle FDA standardu určených pro zpracovatele v USA.